Services

Dəniz Yolu

Dəniz Yolu

3 Fev, 2020

Granit AS "qapı-qapı" prinsipi əsasında ixrac-idxal yüklərinin dənizdə daşınması ilə bağlı xidmətlər təklif edir. Tanınmış nəqliyyat şirkətləri və konteyner xətləri ilə etibarlı tərəfdaşıq. Xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir: Dəniz, okean və çay yükləri üçün tam nəqliyyat ekspeditor xidmətləri, Konteyner daşımalarının təşkili, Kiçik yüklərin müxtəlif yükgöndərənlərdən bir konteynerə birləşdirilməsi, Malların liman daşınmasının təşkili, Beynəlxalq çatdırılma şərtləri (F.A.S., F.O.B.), Fərdi çatdırılma sxemləri, Xüsusi təchiz olunmuş liman anbarlarında konteynerlərin saxlanması və geri qaytarılması, Limandaxili ekspedisiya, Beynəlxalq limanlarda gömrük rəsmiləşdirilməsi, Toplama qabında yüklərin ayrı-ayrı lotlara bölünməsi, Malların yerli təyinat məntəqəsinə çatdırılma ilə qoşqulara daşınması, Peşəkar logistik dəstək

read more
Dəmir Yolu

Dəmir Yolu

3 Fev, 2020

Modul və poçt baqaj maşınlarında, müxtəlif tutumlu konteynerlərdə nəqliyyat xidmətləri təklif edirik. Mallar həm qarışıq, həm də birbaşa ünsiyyət şəraitində, o cümlədən müştərinin istəyi ilə qapı-qapı əsasında nəql olunur. Xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir: Yük daşımaları üçün texniki sxemlərin işlənib hazırlanması, Optimal çatdırılma yollarının hazırlanması, Rusiya, MDB və üçüncü ölkələrin ərazisində istənilən yükün qəbulu və göndərilməsi, "Qapı-qapı" sxeminə görə yüklərin təşkili, Nəqliyyat ekspeditor xidmətləri, Konteynerlərin və işləmə mexanizmlərinin təmin edilməsi, Bütün növ avtomobillərin təchizatı, Xətt boyu yüklərin izlənməsi, Vaqon, soyuducu hissələrdə və digər növ nəqliyyat vasitələrində malların qəbulu və göndərilməsi, Təhlükəli və mürəkkəb yüklərin daşınması, Yüklərin sığortası, Nəqliyyatın təşkili ilə bağlı tövsiyələr, İxrac-idxal əməliyyatlarının gömrük rəsmiləşdirilməsi

read more
Avtomobil Yolu

Avtomobil Yolu

3 Fev, 2020

Granit AS şirkəti MDB ölkələri, Qərbi, Mərkəzi, Şərqi Avropa və Asiya arasında yük nəqliyyatını təmin edir. İstənilən malların ixrac / idxalı tədarükünə xidmət edirik. Xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir: Yükün bütün xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq müvafiq nəqliyyat vasitəsinin seçimi, Optimal marşrutun inkişafı, "Qapı-qapı" sxeminə görə malların daşınması, Keçən yük maşını ilə daşınma, Yükləmə və boşaltma etibarlılığı, Zəruri xüsusi avadanlıq, Kiçik partiyaların və şəxsi əşyaların çatdırılması üçün prefabrik maşınlar, Xətt boyu yük təhlükəsizliyi Silahlı təhlükəsizlik xidmətləri: Bütün marşrut boyu yüklərin informasiya dəstəyi, Yüklərin sığortası, İxrac-idxal əməliyyatlarının gömrük rəsmiləşdirilməsi

read more
Hava Yolu

Hava Yolu

20 Yan, 2020

Granit AS yerli və beynəlxalq aviasiya şirkətlərinin agentidir. Əlaqələrimiz malların daşınması prosesini optimallaşdırmağa imkan verir. Xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir: Nəqliyyat və ödəmə sxemlərinin şərtlərinin optimallaşdırılması, Bütün ölkələrə və qitələrə hava yükləri, Böyük və ağır yüklərin hava nəqliyyatı, Çarter reysləri vasitəsilə yüklərin qəbulu və göndərilməsi, Hava limanına yüklərin verilməsinin təşkili, "Qapı-qapı" sxeminə görə nəqliyyatın təşkili, Tranzit və multimodal nəqliyyatın təşkili, Yüklərin sığortası, Bütün marşrut boyu yüklərin informasiya dəstəyi

read more