Dəniz Yolu

Granit AS “qapı-qapı” prinsipi əsasında ixrac-idxal yüklərinin dənizdə daşınması ilə bağlı xidmətlər təklif edir. Tanınmış nəqliyyat şirkətləri və konteyner xətləri ilə etibarlı tərəfdaşıq. Çevik fərdi tariflərlə ən səmərəli nəqliyyat sxemini inkişaf etdirəcəyik, ən optimal tranzit vaxtını seçəcəyik və bizə əmanət edilən malların davamlı izlənməsini təmin edəcəyik.

Xidmətlərimizə aşağıdakılar daxildir:

• Dəniz, okean və çay yükləri üçün tam nəqliyyat ekspeditor xidmətləri
• Konteyner daşımalarının təşkili
• Kiçik yüklərin müxtəlif yükgöndərənlərdən bir konteynerə birləşdirilməsi
• Malların liman daşınmasının təşkili
• Beynəlxalq çatdırılma şərtləri (F.A.S., F.O.B.)
• Fərdi çatdırılma sxemləri
• Xüsusi təchiz olunmuş liman anbarlarında konteynerlərin saxlanması və geri qaytarılması
• Limandaxili ekspedisiya
• Beynəlxalq limanlarda gömrük rəsmiləşdirilməsi
• Toplama qabında yüklərin ayrı-ayrı lotlara bölünməsi
• Malların yerli təyinat məntəqəsinə çatdırılma ilə qoşqulara daşınması
• Peşəkar logistik dəstək